Aansprakelijkheidverzekering voor particulieren kort gezegd de AVP

  

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering en wat verzekerd deze:

Iedere 'natuurlijke' persoon vanaf 14 jaar kan volgens het Nederlands recht aansprakelijk zijn voor schade die anderen door zijn toedoen lijden. Dit aansprakelijkheidsrisico is voor een belangrijk deel te verzekeren via de AVP. Deze verzekering kan worden afgesloten op basis van een:

" Alleenstaande dekking (dekking primair voor de verzekeringnemer)

" Gezinshoofddekking (dekking voor alle gezinsleden, ook de meerderjarige kinderen - zolang deze nog thuis wonen of voor studie uitwonend zijn, en inwonende bloed- en aanverwanten  Woonhuisverzekering

Uw woonhuis is een van de meest waardevolle privé bezittingen. Heel verstandig is het dan ook uw woonhuis te verzekeren tegen de gevaren van brandschade, diefstalschade, waterschade en vele andere schades. Voor het appartementsrecht heeft u geen zelfstandige woonhuisverzekering nodig. Informeer bij uw Vereniging van Eigenaren naar de collectieve woonhuisverzekering tbv het gehele gebouw.

U kunt uw woonhuis op 2 manieren verzekeren:

* Op extra uitgebreide condities incl. glas

* Compleetdekking

Deze verzekering is ook af te sluiten met garantie tegen onderverzekering.Inboedelverzekering

Zowel de huurder als de eigenaar van een woonhuis heeft een inboedelverzekering nodig.De inboedelverzekering dekt onder andere de schade aan de spullen in uw huis als gevolg van de in de polis genoemde risico's zoals brand, storm, diefstal, neerslag. De financiele gevolgen hiervan zijn meestal vaak zeer groot. De schade die de verzekeraar vergoedt is vaak vele malen groter dan de betaalde premie voor de verzekering.

U kunt uw inboedel op twee manieren verzekeren:

* Op extra uitgebreide condities

* Op basis van compleet dekking

Deze verzekering is ook af te sluiten met garantie tegen onderverzekeringWoonhuis/Inboedel combi verzekering

Deze verzekering is ideaal voor de huiseigenaar omdat in deze verzekering zowel het woonhuis als de inboedel verzekerd kan worden. De combinatie van de verzekeringen maakt de premie voordeliger t.o.v. de twee verzekeringen afzonderlijk.

Deze verzekering is tevens af te sluiten met garantie tegen onderverzekering.